Ingen skal bli utsatt for
seksuelle overgrep

Paraply

Nok. Norge

Vi jobber for likeverdige lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_mobil
Paraply

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Aktuelt

Tidlig hjelp er viktig

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 24. oktober 2022

Vi håper den foreslåtte nedskaleringen av Nok.-sentrene i statsbudsjettet skyldes en misforståelse som SV kan være med å rette opp i sitt alternative budsjett.

Les mer

Podkasten vår er live!

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 13. oktober 2022

Hva er egentlig seksualitet? Og hva er god seksuell folkeskikk? I denne podkasten vil vi komme nærmere inn på seksualitetens «skikk og bruk» og spør ekspertene hva de mener er god seksuell folkeskikk.

Les mer

Status quo for Nok.-sentrene i 2023.

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 6. oktober 2022

Det har vært mye spenning knyttet til statsbudsjettet for 2023, men heller ikke i neste års budsjett legges det opp til en ny finansieringsordning for Nok.-sentrene.

Les mer

Sammen finner vi veien videre.

Foto: Unsplash/ Joseph Pearson

Skriv til oss her

© Nok. Norge -  Bardus Design