Ingen skal bli utsatt for
seksuelle overgrep

Paraply

Nok. Norge

Nok. Norge jobber for å få gode lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet.

Vi vil forebygge overgrep ved å gi barn, unge og voksne god kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting.

Har du opplevd at noen tråkket over grensene dine?
Har noen du kjenner vært utsatt for et overgrep?
Er du fagperson og har spørsmål om seksuelle overgrep?

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_mobil
Paraply

Nok. Norge

Nok. Norge jobber for å få gode lavterskeltilbud for utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet.

Vi vil forebygge overgrep ved å gi barn, unge og voksne god kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting.

Aktuelle saker

– Jo tidligere en klarer å forhindre at vold utøves og påfører skade, jo større er de potensielle gevinstene

En ny rapport fra Menon Economics om forebygging av vold i Follo viser at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av vold i kommunen er store, og at god forebygging kan være lønnsomt for fellesskapet.
Les mer

Hold av datoen for Landskonferansen 2024

Kropp i traume er tema når Dixi Ressurssenter mot voldtekt og Nok. Norge arrangerer landkonferansen 23–24. mai 2024.
Les mer

Ny statistikk: Nok. ønsker bedre tilbud til utsatte barn

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep opplevde en økning i antall besøkende i 2022, men en gruppe er underrepresentert. Nok. Norge ønsker et bedre tilbud til barn og ungdom under 18 år.
Les mer
Foto: Unsplash/ Joseph Pearson

Skriv til oss her

© Nok. Norge -  Bardus Design