Ingen skal bli utsatt for
seksuelle overgrep

Paraply

Nok. Norge

Vi jobber for likeverdige lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_mobil
Paraply

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Aktuelt

– Mangfoldsperspektivet til Voldtektsutvalget vil kunne styrke tilbudet til utsatte

Av Sissel Ringstad | 1. juni 2023

Det er 14 år siden det ble gjort en gjennomgang av voldtektsfeltet sist. Nå har Nok. Norge har levert innspill til Voldtektutvalgets NOU.

Les mer

Nok. i Voldtektsutvalget

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 21. april 2023

Referansegruppen til Voldtektsutvalget hadde sitt første møte på Lysebu i Oslo 13. april.

Les mer

Innspillsmøte om ny opptrappingsplan

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 30. mars 2023

Denne uken arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet innspillsmøte i forbindelse med opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) ledet møtet.

Les mer

Sammen finner vi veien videre.

Foto: Unsplash/ Joseph Pearson

Skriv til oss her

© Nok. Norge -  Bardus Design