Ingen skal bli utsatt for
seksuelle overgrep

Paraply

Nok. Norge

Nok. Norge jobber for å få gode lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet.

Vi vil forebygge overgrep ved å gi barn, unge og voksne god kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting.

Finn ditt Nok.-senter

På Nok.-sentrene kan du som har vært utsatt for et seksuelt overgrep eller dine pårørende få hjelp.

Vi bistår også fagpersoner i spørsmål om overgrep.

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_mobil
Paraply

Nok. Norge

Nok. Norge jobber for å få gode lavterskeltilbud for utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet.

Vi vil forebygge overgrep ved å gi barn, unge og voksne god kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting.

Aktuelle saker

– Jo tidligere en klarer å forhindre at vold utøves og påfører skade, jo større er de potensielle gevinstene

En ny rapport fra Menon Economics om forebygging av vold i Follo viser at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av vold i kommunen er store, og at god forebygging kan være lønnsomt for fellesskapet.
Les mer

Hold av datoen for Landskonferansen 2024

Kropp i traume er tema når Dixi Ressurssenter mot voldtekt og Nok. Norge arrangerer landkonferansen 23–24. mai 2024.
Les mer

Ny statistikk: Nok. ønsker bedre tilbud til utsatte barn

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep opplevde en økning i antall besøkende i 2022, men en gruppe er underrepresentert. Nok. Norge ønsker et bedre tilbud til barn og ungdom under 18 år.
Les mer
Foto: Unsplash/ Joseph Pearson

Skriv til oss her

© Nok. Norge -  Bardus Design