Slik jobber vi

Nok.-sentrene inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet Nok. Norge, sammen med felles etiske retningslinjer.

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning.

Nok.-sentrene jobber etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Delingskultur, kompetanse og kunnskapsbaserte tilbud skal ligge til grunn for virksomheten.

Nok. legger vekt på åpenhet om seksuelle overgrep, og å bryte ned tabuer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep.

Alle brukere skal møtes med respekt og likeverd. Nok.-sentrene etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte

Nok.-sentre som har tilbud til barn under 18 år har et særlig barnefaglig ansvar. De inngår i faglige samarbeid med barnevern, barnehus og andre relevante hjelpeinstanser.

Den faglige plattformen er vedtatt av styret i Nok. Norge og skal til enhver tid være oppdatert for å imøtekomme de krav som stilles til tilbudet ved sentrene.

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er en viktig del av Nok.-sentrenes virksomhet, og en forutsetning for å fylle rollen som et supplement til hjelpeapparatet.

Nok.-sentrene driver med forebyggende opplysningsarbeid rettet mot fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, samfunn og media.

Faglig_plattform_med

Faglig plattform 

Nok.-sentrene inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Den faglige plattformen skal bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet Nok. Norge, sammen med felles etiske retningslinjer.

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetiltak uten krav om henvisning.

Nok.-sentrene jobber etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Delingskultur, kompetanse og kunnskapsbaserte tilbud skal ligge til grunn for virksomheten.

Nok. legger vekt på åpenhet om seksuelle overgrep, og å bryte ned tabuer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep.

Alle brukere skal møtes med respekt og likeverd. Nok.-sentrene etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte

Nok.-sentre som har tilbud til barn under 18 år har et særlig barnefaglig ansvar. De inngår i faglige samarbeid med barnevern, barnehus og andre relevante hjelpeinstanser.

Den faglige plattformen er vedtatt av styret i Nok. Norge og skal til enhver tid være oppdatert for å imøtekomme de krav som stilles til tilbudet ved sentrene.

Samarbeid med andre tjenester og kompetansemiljøer er en viktig del av Nok.-sentrenes virksomhet, og en forutsetning for å fylle rollen som et supplement til hjelpeapparatet.

Nok.-sentrene driver med forebyggende opplysningsarbeid rettet mot fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, samfunn og media.