Politikk og tall

Nok. Norge jobber for å styrke lavterskeltilbudet til utsatte for seksuelle overgrep, og for at samfunnet må styrke forebyggingen av overgrep gjennom å gi barn, unge og voksne mer kunnskap om seksualitet og grensesetting. Her finner du grunnlaget for det politiske arbeidet vårt. 

Politisk plattform

Her beskriver vi hva vi mener må til for å forebygge seksuelle overgrep og bedre lavterskeltilbudet til utsatte.

Nok. Norges politiske innspill

Her finner du en oversikt over Nok. Norges høringssvar og innspill til politikere om lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep, lovgivning og tiltak på vold- og overgrepsfeltet.

Omfang og lovverk

Aktuelle omfangstall for seksuelle overgrep og gjeldende lovverk.

Rapporter og forskning

Her finner du en samling relevante rapporter, dokumenter og forskning om Nok.-sentrene, seksuelle overgrep, voldtekt og vold, og om konsekvensene det har på samfunnet.

james baldwin2-unsplash