Om Nok.-sentrene

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. De er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper de ansatte ved Nok.-sentrene utsatte og pårørende med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

Alle brukere ved sentrene skal møtes med respekt og likeverd, og sentrene prøver å være tilgjengelige for alle som har behov for råd, veiledning og støtte, enten deg gjelder deg selv, eller noen du møter som lærer eller helsepersonell.

Sentrene finnes på 21 forskjellige steder i landet. Finn ditt senter her. 

Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud. Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Read about the support centres in English at dinutvei.no.

Felles plattform

Nok.-sentrene sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir.

Nok.-sentrene inngår i et faglig samarbeid med andre sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

Det magiske er å lytte og ha tid

Det ligger mye i møtet mellom mennesker. Ansatte ved Nok.-sentrene snakker om å finne veien videre etter seksuelle overgrep, enten det er gjennom enesamtaler eller i gruppeaktiviteter.

Finn ditt nærmeste Nok.-senter for mer informasjon om hvilke tilbud som finnes nær deg.

Forebyggende arbeid

"Når voksne skal snakke med barn og ungdom om seksualitet, er vi veldig flinke til å bruke pekefingeren. Det gjør ikke jeg."

Mange av Nok.-sentrene tilbyr foredrag som en del av sitt forebyggende arbeid om seksualitet, grensesetting og overgrep. Dette kan være for lærere, helsepersonell og barn og unge.

Skriv til oss her