Om Nok.-sentrene

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. De er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper de ansatte ved Nok.-sentrene med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.
Alle brukere ved sentrene skal møtes med respekt og likeverd, og sentrene prøver å være tilgjengelige for alle som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no

Nok.-sentrene sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår Nok.-sentrene i et faglig samarbeid med sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

Information about the Support centres in English and other languages is available on dinutvei.no.

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.