Rapporter og forskning

Her finner du en oversikt over rapporter og forskning om Nok.-sentrene, vold og seksuelle overgrep som vi lener oss på i arbeidet vårt. 

2023

Rapport: Vold i nære relasjoner og forebygging i Follo
Menon Economics på oppdrag fra Krise- og incestsenteret i Follo.

Les hele her

 

Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen
Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., Strøm, I. F., Augusti, E. M., & Skauge, A. D. (2023). Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Les hele her

2022

Rapport: Samfunnskostnader av vold i nære relasjoner
Menon Economics på oppdrag av Justis- og beredsskapsdepartementet.

Les hele her

2020

Rapport: Finansiering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep
OsloEconomics på vegne av Bufdir.

Les hele her

2017

Rapport: Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. 
Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane. OsloMet: NOVA på oppdrag fra Bufdir.

Les hele her

Foto: Unsplash/ Joseph Pearson