FMSO_sosiale tiltak

Sosiale tilbud

I retningslinjene fra Bufdir står det at sentrene skal være et selvhjelpstilbud til voksne personer. I dette ligger det at sentrene blant annet skal tilby rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper, temamøter og andre gruppetilbud. Relevante sosiale aktiviteter kan utgjøre en del av det tilbudet sentrene tilbyr.1

Fotnoter

  1. Bufdir 2019.