Høringsuttalser og andre politiske innspill

Høringsinnspill, Mannsutvalget

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn.

Nok. deltok på innspillsmøtet 31. mai med en oppfordring til Mannsutvalget om å se på hvordan vi kommer til null overgrep:

  • Hvordan påvirker vold og seksuelle overgrep gutter og menn: generelt i samfunnet, som mannlig voldsutsatt eller som mannlig voldsutøver?
  • Hvordan kan vi bedre forebygge at menn blir utsatt for seksuelle overgrep eller begår overgrep mot andre?
  • Hvordan kan vi gi menn god hjelp i tide?

Les hele innspillet her.

Statsbudsjettet 2022

04. november deltok Nok. deltok høring i Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet for 2022.

Ny lov om voldsoffererstatning

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Les vårt høringssvar: Høringssvar Nok. 201204.

Alle høringssvarene ligger samlet her

Statsbudsjettet 2021

20. oktober var Nok. (den gang Fmso) på høring om statsbudsjettet for 2021. Les hele høringsinnspillet her.

andrew-kambel-271443-unsplash_lav

Skriv til oss her