Høringsuttalser og politiske innspill

Ny lov om voldsoffererstatning

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte. Les vårt høringssvar: Høringssvar Nok. 201204.

Alle høringssvarene ligger samlet her

Statsbudsjettet 2021

20. oktober var Nok. (den gang Fmso) på høring om statsbudsjettet for 2021. Les hele høringsinnspillet her.

andrew-kambel-271443-unsplash_lav

Skriv til oss her