Om Nok.

Som paraply for landets Nok.-sentre jobber vi for at ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om seksualitet og vold.

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Likevel skjer det. Derfor er vi her.

 • 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep.
 • Personer som er utsatt for et overgrep, har større sjanse til å bli utsatt for nye overgrep enn andre.
 • Å være utsatt for seksuelle overgrep er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse, og er regnet som et folkehelseproblem.

Vi arbeider for å styrke Nok.-sentrene slik at alle har tilgang til et godt og tilgjengelig tilbud uansett hvor du bor eller hvem du er.

Siden 1999 har vi arbeidet med å samle og utvikle sentrene i Norge som driver lavterskeltilbud basert på hjelp til selvhjelp.

Vi setter dagsorden gjennom å delta i samfunnsdebatten, svare på høringer, gi politiske innspill og delta i utvalg og referansegrupper.

 

Organisasjonsnummer: 981 411 315

Eldre årsmeldinger:

2019

2018

2017

 

Bli medlem!

Nok. har 16 medlemssentre. Sammen jobber vi for at ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om seksualitet og vold. Du kan lese mer om sentrene på noksentrene.no. Nok. er en livssynsnøytral og politisk uavhengig paraplyorganisasjon.

Hos oss blir du en del av et fellesskap med andre sentre. Vi jobber for at alle sentrene skal ha gode rammevilkår, og for at seksuelle overgrep skal behandles politisk som det folkehelseproblemet det er.  Vi er sentrenes felles talerør utad.

 

Fordeler ved å være tilknyttet paraplyen:

 • Sentrene samarbeider om et likeverdig tilbud til utsatte og pårørende i Norge
 • Daglig leder får kunnskaps- og erfaringsutveksling med andre senterledere
 • Bidrag til utviklingsarbeid ved det enkelte senter
 • Nok. vil jobbe mot sentrale politiske og bevilgende myndigheter på vegne av sentrene
 • Nok. vil være det overordnede kontaktleddet mot andre relevante samarbeidsaktører. Dette være seg for faglig og økonomisk utvikling.
 • Felles nettside med de andre sentrene og paraplyen
 • Markedsføring ved felles kampanjer, annonser o.l.
 • Tilgang til faglig plattform og kommunikasjonsplattform

Alle sentre som er regulert av Bufdir sitt rundskriv kan søke om medlemskap. Her kan du lese medlemskriteriene våre, samt våre etiske retningslinjer og faglige plattform.

Styret

Styreleder

Annette Holte
Kongsberggruppen

Nestleder

Geir Borgen
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress

Styremedlemmer

Hanne Pedersen
Oslo Universitetssykehus

Lars Due-Tønnessen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Chatrine Elholm
Nok. Sogn og Fjordane

Rannveig Kvifte-Andresen
Dixi ressurssenter mot voldtekt

Varamedlem

Guro Hesselberg
Nok. Gjøvik