Om Nok. Norge

Nok. Norge er paraplyorganisasjonen til alle landets Nok.-sentre. Vi jobber for å styrke lavterskeltilbudet til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende, og for å styrke samfunnets forebygging av seksuelle overgrep.

Vi vil ha tilgjengelige og gode lavterskeltilbud

Nok. Norge jobber for å styrke hjelpetilbudet til utsatte for seksuelle overgrep. Faglig sterke lavterskeltilbud som Nok.-sentrene gjør det enkelt for utsatte og pårørende å få raskt hjelp etter et overgrep. Sentrene våre er også spredd utover hele Norge, som gjør det lettere å gi hjelp der folk er.

Nok. Norge bidrar til å styrke medlemssentrene gjennom fag- og organisasjonsutvikling, politisk påvirkning, deltagelse i aktuelle utvalg og nettverk, og gjennom felles profilering og kommunikasjonsarbeid.

Vi må styrke innsatsen mot seksuelle overgrep

Nok. Norge mener seksuelle overgrep er et samfunnsproblem og folkehelseproblem som krever sammensatte løsninger. Vi tror at overgrep må jobbes med i alle institusjoner vi møter gjennom livet, og at alle kommuner må ha gode handlingsplaner for forebygging og hjelp.

Vi mener at den beste forebyggingen av seksuelle overgrep skjer gjennom å gi barn, unge og voksne god kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting.

Dette jobber vi med gjennom politisk påvirkning, vi gir kurs og opplæring av lærere, elever, studenter og helsepersonell på sentrene og vi driver egne opplysningprosjekter.

Medlemmene våre

Nok. Norge har 15 medlemssentre fra Nordland til Agder. Sentrene tar imot rundt 3000 brukere i året, både utsatte, pårørende og ansatte i andre hjelpetjenester.

Sammen har sentrene driftsavtaler med rundt 200 kommuner, og i tillegg til å ta imot utsatte og pårørende på sentrene, driver de undervisning, veiledning og rådgivning om seksuelle overgrep.

Styret i Nok. Norge

Styreleder

Lars Due-Tønnessen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Styremedlemmer

Anne Mette Hjelle
Rådgiver, Ymsir

Inge Arnt Nordhaug
Spesialkonsulent, RVTS Vest

Susanne Kaluza
Daglig leder, Litteraturhuset i Oslo

Veronica Moan Myran
Daglig leder, Nok. Trøndelag

Rannveig Kvifte-Andresen
Daglig leder, Dixi ressurssenter mot voldtekt

Varamedlem

Guro Hesselberg
Daglig leder, Nok. Gjøvik

Eldre årsmeldinger:

2020
2019
2018