Om Nok. Norge

Nok. Norge er paraplyorganisasjonen til alle landets Nok.-sentre. Vi jobber for å styrke lavterskeltilbudet til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende, og for å forebygge overgrep gjennom kunnskap.

Lavterskeltilbud

Nok. Norge jobber for å styrke hjelpetilbudet til utsatte for seksuelle overgrep. Faglig sterke lavterskeltilbud som Nok.-sentrene gjør det enkelt for utsatte og pårørende å få raskt hjelp etter et overgrep. Det er lite byråkratisk, og er en god og kostnadseffektiv måte å hjelpe mennesker videre i livet på.

Nok. Norge bidrar til å styrke medlemssentrene gjennom felles fag- og organisasjonsutvikling, politisk påvirkning, deltagelse i aktuelle utvalg og nettverk, og gjennom felles profilering og pressekontakt.

Forebygging

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem, et juridisk problem, et sosialt problem, et likestillingsproblem, et holdningsproblem og et samfunnsproblem. For enkeltpersoner kan et overgrep gi store plager. Løsningene for å forebygge overgrep er sammensatte, og krever innsats fra alle institusjoner i samfunnet.

Nok. Norge jobber med å forebygge overgrep ved å gi barn, unge og voksne god kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting. Vi gir kurs og opplæring av lærere, elever, studenter og helsepersonell på sentrene, gjennom formidlingsprosjekter ledet av Nok. Norge og gjennom politisk påvirkning.

Medlemmene våre

Nok. Norge har 15 medlemssenter fra Nordland til Agder. Sentrene tar imot rundt 3000 brukere i året, både utsatte, pårørende og ansatte i andre hjelpetjenester.

Sammen har sentrene driftsavtaler med rundt 200 kommuner, og i tillegg til å ta imot på sentrene, driver de undervisning, veiledning og rådgivning om seksuelle overgrep.

Styret i Nok. Norge

Styreleder

Lars Due-Tønnessen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Styremedlemmer

Anne Mette Hjelle
Rådgiver, Ymsir

Inge Arnt Nordhaug
Spesialkonsulent, RVTS Vest

Susanne Kaluza
Daglig leder, Litteraturhuset i Oslo

Veronica Moan Myran
Daglig leder, Nok. Trøndelag

Rannveig Kvifte-Andresen
Daglig leder, Dixi ressurssenter mot voldtekt

Varamedlem

Guro Hesselberg
Daglig leder, Nok. Gjøvik

Eldre årsmeldinger:

2020
2019
2018