Om Nok. Norge

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Likevel skjer det. Derfor er vi her.

Nok. Norge jobber for en nullvisjon for seksuelle overgrep.

Vi er paraply for landets Nok.-sentre og jobber for likeverdige lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet. Vi vil dessuten at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.

 • 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep. 1 av 10 kvinner har vært utsatt for voldtekt.
 • Omfangstallene for overgrep har ikke endret seg de siste 30 årene. De som er unge i dag har minst like stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep som de som vokste opp på 50-tallet. Det betyr at vi må gjøre mer.
 • Personer som er utsatt for et overgrep, har større sjanse til å bli utsatt for nye overgrep enn andre.

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem, et juridisk problem, et sosialt problem, et likestillingsproblem, et holdningsproblem og et samfunnsproblem. En nullvisjon er derfor et nødvendig mål vi som samfunn må styre etter.

Sammen vil vi mobilisere til en nasjonal satsing på nullvisjonen. Selv om løsningene kan være sammensatte, er målet enkelt: Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Les mer om vårt arbeid med nullvisjonen på #nullovergrep

Eldre årsmeldinger:

Organisasjonsnummer: 981 411 315

Bli medlem!

Nok. har 15 medlemssentre. Sammen jobber vi for at ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om seksualitet og vold. Du kan lese mer om sentrene på noksentrene.no. Nok. er en livssynsnøytral og politisk uavhengig paraplyorganisasjon.

Hos oss blir du en del av et fellesskap med andre sentre. Vi jobber for at alle sentrene skal ha gode rammevilkår, og for at seksuelle overgrep skal behandles politisk som det folkehelseproblemet det er.  Vi er sentrenes felles talerør utad.

Se en oversikt over alle sentrene her

Fordeler ved å være tilknyttet paraplyen:

 • Sentrene samarbeider om et likeverdig tilbud til utsatte og pårørende i Norge
 • Daglig leder får kunnskaps- og erfaringsutveksling med andre senterledere
 • Bidrag til utviklingsarbeid ved det enkelte senter
 • Nok. jobber opp mot sentrale politiske og bevilgende myndigheter på vegne av sentrene
 • Nok. er det overordnede kontaktleddet inn mot andre relevante samarbeidsaktører
 • Felles nettsidemal med de andre sentrene og paraplyen
 • Markedsføring ved felles kampanjer, annonser o.l.
 • Tilgang til faglig plattform og kommunikasjonsplattform

Alle sentre som er regulert av Bufdir sitt rundskriv kan søke om medlemskap. Her kan du lese medlemskriteriene våre, samt våre etiske retningslinjer og faglige plattform.

Styret

Styreleder

Lars Due-Tønnessen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Styremedlemmer

Anne Mette Hjelle
Rådgiver, Ymsir

Inge Arnt Nordhaug
Spesialkonsulent, RVTS Vest

Susanne Kaluza
Daglig leder, Litteraturhuset i Oslo

Marian Hussein
Stortingsrepresentant, SV

Veronica Moan Myran
Nok. Trøndelag

Rannveig Kvifte-Andresen
Dixi ressurssenter mot voldtekt

Varamedlem

Guro Hesselberg
Nok. Gjøvik