58749380_393133451542730_7510278902976086016_n

Et tilbud for alle

Sentrene sine tilbud er for alle, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.

Sosiale og kulturelle forventninger til kjønn leder ofte til antakelser om seksuell orientering. For eksempel tar mange det for gitt at menneskene de møter er heterofile, fram til annen informasjon framkommer. Slike antakelser kan ha konsekvenser for utsattes møte med hjelpeapparatet og kvaliteten på hjelpen de får.

Et tilpasset tilbud som inkluderer alle kjønn innebærer blant annet:

Inkluderende språk

Vi har laget en liste med tips til inkluderende språk, basert på innspill fra referansegruppa for veilederen og ressurser utviklet av Bufdir og FRI Oslo og Akershus.

Trygge møteplasser

Inkluderende gruppetilbud