FMSO_veil barn

Tilbud til barn

I Nok. - sentrenes faglige plattform er det presisert at tilbudet primært er for voksne personer og ungdom over 16 år, men de kan gi et tilpasset tilbud til barn når ressurser og faglige hensyn tillater det. Selv om et fåtall har samtaletilbud til de under 16, møter de likevel disse barna gjennom undervisning og annen utadrettet virksomhet. I tillegg kan sentrene ha brukere som har barn, eller bli oppsøkt av barn. Derfor er det viktig at alle Nok.-sentrene har klare retningslinjer for sin kontakt med barn og kommuniserer tydelig rundt tilbudet sitt.

Fotnoter