FMSO_veil barn

Barn

Tilbudet ved sentrene er primært for personer over 16 år, men de ansatte møter likevel barn gjennom undervisning og utadrettet virksomhet. Dette gjør at de også blir kontaktet av barn.

Et fåtall sentre har samtaletilbud til barn under 16 år. I henhold til den faglige plattformen har sentre retningslinjer for kontakt og ivaretakelse av barn, og et særlig barnefaglig ansvar når de har tilbud til barn under 18 år. I mai 2023 kom Bufdir med faglige retningslinjer for tilbudet til barn ved sentrene. Disse er utarbeidet sammen med Nok. Norge og Nok. Bergen, og kan leses her.