Våre prosjekter

Nok. Norge jobber for at hele landet skal få tilgang til likeverdige hjelpetilbud med spisskompetanse om seksuelle overgrep. Vi vil gjøre Nok.-sentrenes tilbud tilgjengelig for alle og styrke kontakten mellom sentrene og øvrige tjenester. Sammen arbeider vi for visjonen: Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.
Nok. Norge er en samlende paraply for Nok.- sentrene. Vi er høringsinstans, pressekontakt og pådriver for faglig samarbeid og utvikling. I tillegg gjennomfører vi hvert år ulike prosjekter som støtter opp om våre formål. Her kan du lese om noen av dem.

Snakk om-brosjyren

Når vi snakker åpent med barn om kropp, seksualitet og grenser, blir det lettere for dem å si fra om noen tråkker over deres grenser. Derfor har vi laget Snakk om-brosjyren som et supplement til helsestasjonenes samtaler med foreldre og barn (2 - 4 år). Brosjyren er oversatt til 14 språk.

Klikk her for å laste ned brosjyren

Seksuell folkeskikk

Hva er egentlig seksualitet? Og hva er god seksuell folkeskikk? I podkasten Seksuell folkeskikk spør vi ekspertene om råd og prøver å finne nye veier til #nullovergrep

 

Klikk her for å lytte til podkasten

#nullovergrep

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Men hvordan kommer vi nærmere målet? Nok. Norge mobiliserer organisasjoner, fagmiljøer, forskere og politikere til å delta i samtalene om hvordan vi kommer til #nullovergrep. På nullovergrep.no samler vi arrangementer, panelsamtaler og kampanjer om nullvisjonen.

Klikk her for å gå til nettsiden

Nå er det Nok.

I 2020 samlet  Nok. Norge og medlemssentrene seg under en felles profil og ble Nok. Både sentrene og paraplyen hadde tidligere ulike navn og profiler (Smiso, Smso, Fmso). Nå har vi fått en felles logo, nye nettsider og et mer enhetlig budskap og uttrykk. Med dette ønsker vi at tilbudet skal være gjenkjennelig for brukere og samarbeidspartnere uansett hvor de er i landet.

Klikk her for å lese mer om navneendringen

Et likeverdig tilbud til alle

Alle brukere ved Nok.-sentrene skal møtes med respekt og likeverd. Som hjelper betyr det å jobbe med sitt eget blikk på verden og tilegne seg kunnskap og forståelse for det mangfoldet som andre mennesker utgjør. I samarbeid med sentrene og fagmiljøene har vi utviklet veiledere som beskriver hvordan Nok.-sentrene jobber for et likeverdig tilbud til alle.

Klikk her for å komme til veilederne

Felles faglig plattform

Nok. Norge jobber for at Nok.-sentrene over hele landet skal inngå i faglige samarbeid og ha et felles faglig grunnlag for sitt arbeid. I 2018 ferdigstilte vi en felles faglig plattform i samarbeid med sentrene og en tverrfaglig arbeidsgruppe.

Klikk her for å komme til Nok. sin faglige plattform

Filmer og innhold fra Nok. Norge

Nå er det Nok.-filmen har blitt vist vist på Tv2 og Discovery. Klikk på bildet under.

Kampanjefilmen Nå er det Nok. har blitt vist på Tv2 og Discovery

De ansatte ved Nok.-sentrene forteller om tilbudet. Klikk på bildet under.

De ansatte ved Nok.-sentrene snakker om forebyggende arbeid i skolen. Klikk på bildet under.