Våre prosjekter

Nok. Norge jobber for å styrke lavterskeltilbudene til utsatte for seksuelle overgrep, og å forebygge overgrep gjennom kunnskap. Derfor gjennomfører vi ulike prosjekter med utgangspunkt i målene. Her kan du lese om noen av dem.

Snakk om-brosjyren til helsestasjonene

Nok. Norge utviklet i 2022 brosjyren og nettstedet Snakk om, sammen med helsesykepleiere, representanter fra Nok.-sentrene og RVTS Øst.

Brosjyren er et godt utgangspunkt for å samtale med barn om seksualitet, og et supplement til helsestasjonenes samtaler med foreldre og barn (2-4 år).

Brosjyren er oversatt til 14 språk, og støttet av Bufdir.

Se nettstedet og last ned brosjyren her

Seksuell folkeskikk

"Det er mye sex, og lite seksualitet!"

Sexolog Elsa Almås tok til orde for at vi trenger en bedre seksuell folkeskikk. Dette var startskuddet for podkasten med samme navn fra Nok. Norge, som kom høsten og vinteren 2022/23.

Hva er egentlig seksualitet? Og hva er god seksuell folkeskikk? Der spør vi i Nok. Norge ekspertene om råd og deres syn på hvordan vi best forebygger overgrep.

Lytt til podkasten her

 

#nullovergrep

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Men hvordan kommer vi nærmere målet? Nok. Norge mobiliserte i 2021 organisasjoner, fagmiljøer, forskere og politikere til å delta i samtalene om hvordan vi kommer til #nullovergrep. På nullovergrep.no samler vi arrangementer, panelsamtaler og kampanjer om nullvisjonen.

Gå til nettsiden #nullovergrep

Klikk her for å lese mer om navneendringen

Nå er det Nok.

I 2020 samlet Nok. Norge og medlemssentrene seg under en felles profil og ble Nok. Både sentrene og paraplyen hadde tidligere ulike navn og profiler (Smiso, Smso, Fmso). Nå har vi fått en felles logo, nye nettsider og et mer enhetlig budskap og uttrykk. Med dette ønsker vi at tilbudet skal være gjenkjennelig for brukere og samarbeidspartnere uansett hvor de er i landet.

Les mer om navneendringen her

Et likeverdig tilbud til alle

Alle brukere ved Nok.-sentrene skal møtes med respekt og likeverd. Som hjelper betyr det å jobbe med sitt eget blikk på verden og tilegne seg kunnskap og forståelse for det mangfoldet som andre mennesker utgjør. I samarbeid med sentrene og fagmiljøene på vold og overgrep har vi utviklet veiledere som beskriver hvordan Nok.-sentrene jobber for et likeverdig tilbud til alle.

Les veilederne her

Felles faglig plattform

Nok. Norge jobber for at Nok.-sentrene over hele landet skal inngå i faglige samarbeid og ha et felles faglig grunnlag for sitt arbeid. I 2018 ferdigstilte vi en felles faglig plattform i samarbeid med sentrene og en tverrfaglig arbeidsgruppe.

Les den faglige plattformen her