58749380_393133451542730_7510278902976086016_n

Menn og overgrep

Historiene vi oftest hører om overgrep omhandler en mannlig overgriper og en kvinnelig utsatt. Språket vi bruker til å snakke om overgrep mer generelt er også ofte kjønnet - tenk bare på ordet «voldtektsmann». Denne kjønningen av overgrep former våre antakelser om hvem som begår overgrep og hvordan det skjer.

Selv om den offentlige samtalen om overgrep har blitt mer mangfoldig og nyansert de siste årene, hører vi fortsatt relativt lite om overgrepsutsatte menn eller kvinnelige overgripere.

Om ens egen overgrepshistorie ikke passer inn i disse dominerende fortellingene, kan det bli vanskeligere å forstå at det man har blitt utsatt for er et overgrep. Dette kan gjøre at overgrepsutsatte menn strever med å forstå og å bearbeide egne erfaringer. Dette kan ytterligere forsterkes av manglende bevissthet og kunnskap i hjelpeapparatet.

Menn har generelt lavere bruk av helsetjenester enn kvinner, og snakker sjeldnere med helsepersonell om å ha vært utsatt for overgrep. Noen årsaker som går igjen er:

  1. Bremnes 2009, Steine m.fl. 2016.
  2. Steine m.fl. 2016.
  3. Andersen 2012, Bremnes 2009, Svendby 2011.
  4. Svendby 2011.
  5. Bremnes 2009.
  6. Noor 2018.