FMSO_veil alle kjønn

Menn og overgrep

Seksuelle overgrep mot menn og gutter har i stor grad blitt bagatelisert og usynliggjort både i forskningen og i den politiske debatten. Derfor har vi laget en egen del for å fremheve overgrepsutsatte menn og gutter.

Fotnoter

 1. Statistisk sentralbyrå 2018
 2. Thoresen og Hjemdal 2014
 3. Bufdir 2018b
 4. Lien m.fl. 2017
 5. Bufdir 2018a
 6. Lien m.fl. 2017, Bufdir 2018a
 7. Lien m.fl. 2017
 8. Lien m.fl. 2017, Reform og FMSO 2017.
 9. Regan m.fl. 2012.
 10. Lien m.fl. 2017, Reform og FMSO 2017.
 11. Amundsen 2018.
 12. Reform og FMSO 2017, Lien m.fl. 2017.
 13. Reform og FMSO 2017.
 14. Lien m.fl. 2017.
 15. Lien m.fl. 2017.
 16. Folkehelseinstituttet 2017.
 17. Lien m.fl. 2017, Regan m.fl. 2017.
 18. Andersen 2012, Reform og FMSO 2017, Fjær m.fl. 2013.
 19. Andersen 2012, Bremnes 2009, Burrell 2011.
 20. Andersen 2012.
 21. Andersen 2012.
 22. Steine m.fl. 2016, Bremnes 2009.
 23. Bremnes 2009, Steine m.fl. 2016.
 24. Steine m.fl. 2016.
 25. Andersen 2012, Bremnes 2009, Svendby 2011.
 26. Svendby 2011.
 27. Bremnes 2009.
 28. Noor 2018.
 29. Burrell 2011.
 30. Bremnes 2009.
 31. Andersen 2012, Bremnes 2009.
 32. Bremnes 2009, Regan m. fl. 2012.
 33. Andersen 2012.
 34. Regan m. fl. 2012, Love m.fl. 2017, Lien m.fl. 2017.
 35. Reform og FMSO 2017, Regan m.fl. 2012.
 36. Love m.fl. 2017.