FMSO_veil funksjon_2

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

Sentrene bygger sitt arbeid på prinsippet om at alle brukere er unike og eksperter på egne behov. En forståelse av at funksjonhemminger oppstår i samspill med omgivelsene, passer derfor godt med sentrenes praksis. Samtidig har vi en vei å gå for å nå målet om et likeverdig tilbud1.

Et fåtall av sentrene var universelt utformet i 2017 og sentrene har ulik kompetanse og ulik grad av tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelser2. For å nå målet om et likeverdig tilbud for personer med funksjonsnedsettelser, kreves det at man har et tilpasset tilbud som kan benyttes av alle uansett funksjonsevne.

Et tilpasset tilbud som inkluderer alle funksjonsvariasjoner innebærer blant annet:

Fotnoter

  1. LDO 2019
  2. Bufdir 2018b
  3. Bufdir 2013
  4. Bufdir 2013
  5. Bufdir 2019b
  6. Bufdir 2019b
  7. Bufdir veileder