FMSO_veil funksjon_2

Tilpasset tilbud

Nok.-sentrene bygger sitt arbeid på prinsippet om at alle brukere er unike og eksperter på egne behov. En forståelse av at funksjonhemminger oppstår i samspill med omgivelsene, passer derfor godt med sentrenes praksis.

Alle brukere av Nok.- sentrene kan ha behov for tilrettelegging, selv om det ikke er umiddelbart synlig. Derfor vil vi være bevisst på hvilke funksjonshemmende forhold som finnes ved tilbudet og hvordan vi kan tilrettelegge. For brukere med utviklingshemming kan tilbudet innebære særskilt oppfølging og samarbeid med andre hjelpetjenester.

Et fåtall av sentrene var universelt utformet i 2017, men alle skal tilpasse tilbudet for brukere med funksjonsnedsettelser.

Bevisst kommunikasjon

Bevisst kommunikasjon er en viktig del av et inkluderende tilbud. Her er noen enkle prinsipper som Nok.-sentrene bruker i møte med de fleste brukere, uavhengig av funksjonsevne.1

Begreper

Skrive- og tegnspråktolk

Nok.-sentrene møter mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon. Psykisk stress og traumereaksjoner kan påvirke personers evne til å oppfatte informasjon. Samtidig kan kommunikasjonsvansker bli en ekstra stressfaktor for brukeren, i en allerede krevende samtale.

Derfor er det viktig å bruke tolk ved behov. Ved noen oppdrag vil det være flere tolker, ettersom tolking er krevende. Ofte bytter tolkene hvert femtende minutt. Tolken som ikke tolker, kvalitetssikrer og støtter den aktive tolken.

  1. Bufdir veileder
  2. Bufdir 2019b
  3. Bufdir 2013
  4. Bufdir 2013
  5. Bufdir 2019b