FMSO_veil alle kjønn

Tilbud til alle kjønn

I den faglige plattformen fremgår det at sentrene skal ha et inkluderende tilbud tilpasset alle kjønn. Dette inkluderer kvinner, menn, ikke-binære, interkjønnede og andre kjønnskreative personer1. Denne veilederen er ment som en støtte i sentrenes arbeid og skal bidra til kunnskap om hvilke kulturelle forhold, barrierer og fordommer som kan medføre at menn, kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter opplever spesielle utfordringer tilknyttet det å være utsatt for seksuelle overgrep, eller å oppsøke hjelp.

Fotnoter

  1. Bufdir 2018c