58749380_393133451542730_7510278902976086016_n

Alle kjønn

Alle brukere ved Nok.-sentrene skal møtes med respekt og likeverd. Kjønn, legning, alderdom, funksjonsnivå, økonomi, språk, sosial, religiøs eller etnisk tilhørighet skal ikke være til hinder for at utsatte og pårørende skal få kjennskap til, eller benytte seg av tilbudet ved sentrene (Nok. faglig plattform). De ansatte skal være bevisst egne forventninger og atferd knyttet til kjønn og seksuell orientering hos brukerne, og hvordan forståelser av kjønn og seksualitet henger sammen.

Likhetstrekkene i overgrepserfaringer vil gjerne være større enn forskjellene, uavhengig av den utsattes kjønn og seksuelle orientering. Opplevelse av tillitsbrudd, maktmisbruk og krenkelse, og reaksjoner som skam og skyld vil være felles for de fleste utsatte. Ansatte ved sentrene har god kunnskap om vanlige reaksjoner etter overgrep og om traumebasert omsorg. Denne kunnskapen er det aller viktigste senterne har å tilby, i møte med brukere av alle kjønn.