Fremmedspraklig

Senke barrierene for hjelp

Nok.-sentrene jobber med å skape et inkluderende tilbud for alle. Vi ønsker å signalisere dette både i bildebruk, språklig kommunikasjon og i vår utadrettede virksomhet.

God tilgjengelighet handler om mer enn bare geografisk plassering, digitale løsninger og telefontjenester. Vi vet at det finnes ulike barrierer for å oppsøke hjelp. Det kan handle om språk, kultur, kjønn og tidligere erfaringer som gjør at man vegrer seg eller ikke vet hvor man kan få hjelp. Nok.-sentrene arbeider for å senke disse barrierene, og være tilgjengelig for alle som trenger tilbudet.

Helsedirektoratet har laget nettressursen Zanzu – min kropp i ord og bilder for ungdom og voksne med begrensede norskferdigheter. Her kan man få hjelp til å styrke kommunikasjon og informasjon rundt seksuell helse, vold, overgrep med mer.