FMSO_veil funksjon_2

Barrierer for hjelp

Det er mange samfunnsmessige og individuelle forhold som kan påvirke hvordan overgrep oppleves for personer med funksjonsnedsettelse. Disse faktorene kan både bidra til økt sårbarhet for overgrep og skape hindre for å oppsøke - og få - hjelp.

Å kjenne på skam og skyld er en vanlig reaksjon hos mennesker som har vært utsatt for overgrep. For personer med nedsatt funksjonsevne kan fordommer og myter rundt funksjonsnedsettelse og seksualitet, eller mangelfull kunnskap om egen kropp og overgrep, lede til forsterket skam og skyldfølelse.

Enkelte opplever også skam knyttet til egen funksjonsnedsettelse og velger derfor å skjule eller fornekte denne i noen eller mange situasjoner. Dette kan være med på å forhindre at man søker hjelp, fordi man ikke får tilrettelegging eller kanskje ikke klarer å nyttiggjøre seg av tilbudet.

Fotnoter

 1. Olsvik 2010, Gundersen m.fl. 2014, Grøvdal 2013, Plummer og Findley 2012
 2. Olsvik 2010
 3. Olsvik 2010
 4. Kvam 2005
 5. Gundersen m.fl. 2014
 6. Plummer og Findley 2012, Unge Funksjonshemmede2017
 7. Plummer og Findley 2012
 8. Nordens Välfärdscenter 2016
 9. Grøvdal 2013, NOU 2016:17
 10. Unge Funksjonshemmede2017, Nordens Välfärdscenter 2016
 11. Unge Funksjonshemmede2017
 12. Olsvik 2010
 13. Olsvik 2006 sitert i Olsvik 2010, s. 39-40
 14. Nordens Välfärdscenter 2016, Grøvdal 2013, Winsvold 2015
 15. Grøvdal 2013, Pro Sentret 2017, Winsvold 2015
 16. Gundersen m.fl. 2014, Grøvdal 2013, Nordens Välfärdscenter 2016
 17. Gundersen m.fl. 2014
 18. Nordens Välfärdscenter 2016, Unge Funksjonshemmede2017
 19. Straffeloven § 273
 20. Brunes og Heir 2018, Olsvik 2010, Kvam 2005, Schou m.fl. 2007
 21. Grøvdal 2013
 22. Eggen m.fl. 2014
 23. Nordens Välfärdscenter 2016, Unge Funksjonshemmede2017
 24. Unge Funksjonshemmede2017, Grøvdal 2013
 25. Gundersen m.fl. 2014
 26. Gundersen m.fl. 2014
 27. Plummer og Findley 2012, Unge Funksjonshemmede2017
 28. Olsvik 2005 i Olsvik 2010
 29. Gundersen m.fl. 2014
 30. Nordens Välfärdscenter 2016
 31. Nordens Välfärdscenter 2016, Gundersen m.fl. 2014
 32. Nordens Välfärdscenter 2016, Øverlien og Moen 2016
 33. Nordens Välfärdscenter 2016, Gundersen m.fl. 2014
 34. Nordens Välfärdscenter 2016, Gundersen m.fl. 2014
 35. Gundersen m.fl. 2014
 36. Nordens Välfärdscenter 2016
 37. Grøvdal 2013
 38. Gundersen m.fl. 2014
 39. Välfärdscenter 2016, Plummer og Findley 2012
 40. Gundersen m.fl. 2014
 41. Gundersen m.fl. 2014
 42. Bufdir 2018b
 43. Gundersen m.fl. 2014
 44. Love m.fl. 2017