FMSO_veil funksjon_2

Tilbud til personer med funksjonsnedsettelser

Personer med funksjonsnedsettelse har krav på et tilrettelagt tilbud ved Nok. - sentrene. Det framgår blant annet av sentrenes retningslinjer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sentrenes egen faglige plattform og Norges menneskerettslige forpliktelser1. Nok. - sentrene jobber daglig for å gi hjelp og støtte til mennesker som har opplevd å få sine rettigheter krenket gjennom overgrep. Det er derfor vesentlig at alle kan benytte seg av tilbudet og få hjelp tilpasset egne behov. Nok. Norge har laget denne veilederen for å støtte  arbeidet med å skape et inkluderende tilbud til alle.

Fotnoter

  1. Bufdir 2018c, FN-Sambandet 2018, Likestillings- og diskrimineringsloven 2017