FMSO_veil funksjon_2

Funksjonvariasjoner

Personer med funksjonsnedsettelse har krav på et tilrettelagt tilbud ved Nok.-sentrene. Det framgår blant annet av sentrenes retningslinjer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sentrenes egen faglige plattform og menneskerettslige forpliktelser.

Nok.-sentrene jobber daglig for å gi hjelp og støtte til mennesker som har opplevd å få sine rettigheter krenket gjennom overgrep. Det er derfor vesentlig at alle kan benytte seg av tilbudet og få hjelp tilpasset egne behov.