FMSO_veil funksjon_2

Psykisk utviklingshemming

Tilbud til personer med psykisk utviklingshemming kan kreve særlig oppfølging og kompetanse fra senterets side. Derfor må vi avklare om bruker har samtykkekompetanse, hvem som har ansvar for oppfølging av brukeren, om kjernetilbudet ved senteret er egnet, eller om senteret bør støtte brukeren og pårørende på andre måter.

  1. Bufdir 2018d
  2. Helsedirektoratet 2015
  3. Olsen m.fl. 2016
  4. § 3-3 i pasient- og brukerrettighetsloven
  5. Eggen m.fl. 2014
  6. Bufdir 2014
  7. Zachariassen m.fl. 2013
  8. Murphy og O'Callaghan, 2004
  9. § 3-3 i pasient- og brukerrettighetsloven
  10. § 3-3 i pasient- og brukerrettighetsloven