FMSO_forebyggende i skolen

Forebyggende arbeid i skolen

Vårt forebyggende arbeid er basert på mange års erfaring og kunnskap om å snakke med barn og unge om positiv seksualitet, grenser og seksuelle overgrep. De ansatte ved sentrene har innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Denne veilederen beskriver hvordan det forebyggende arbeidet kan forberedes, gjennomføres og følges opp.

Veilederen kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.