FMSO_forebyggende i skolen

Forebyggende arbeid i skolen

Forebyggende arbeid i skolen er ikke det primære oppdraget fra Bufdir, men mange sentre tilbyr dette. Arbeidet er basert på mangeårig erfaring og kunnskap om å snakke med barn og unge om seksualitet, grenser og seksuelle overgrep. De ansatte ved sentrene har innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Denne veilederen beskriver tips til hvordan det forebyggende arbeidet kan forberedes, gjennomføres og følges opp og kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.