FMSO_forebyggende i skolen

Forebyggende arbeid i skolen

Det forebyggende arbeidet i skolen er et viktig tilbud for Nok.-sentrene. Arbeidet er basert på mangeårig erfaring og kunnskap om å snakke med barn og unge om seksualitet, grenser og seksuelle overgrep. De ansatte ved sentrene har innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Undervisningsopplegget kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.