58749380_393133451542730_7510278902976086016_n

Senke barrierene for hjelp

Nok.-sentrene jobber med å skape et inkluderende tilbud for alle. Dette signaliserer vi i bildebruk, språklig kommunikasjon og i vår utadrettede virksomhet.

God tilgjengelighet handler om mer enn bare geografisk plassering, digitale løsninger og telefontjenester. Vi vet at det finnes ulike barrierer for å oppsøke hjelp. Det kan handle om språk, kultur, kjønn og tidligere erfaringer som gjør at man vegrer seg, eller ikke vet hvor man kan få hjelp. Nok.-sentrene arbeider for å senke disse barrierene, og være tilgjengelig for alle som trenger tilbudet.

 1. Andersen 2012, Reform og FMSO 2017, Fjær m.fl. 2013
 2. Andersen 2012, Bremnes 2009, Burrell 2011
 3. Regan m.fl. 2012
 4. Rymer og Cartei 2014
 5. Andersen 2012
 6. Sivertsen 2016
 7. Steine m.fl. 2016, Bremnes 2009
 8. Bremnes 2009, Steine m.fl. 2016
 9. Steine m.fl. 2016
 10. Andersen 2012, Bremnes 2009, Svendby 2011
 11. Svendby 2011
 12. Bremnes 2009, Noor 2018
 13. Fjær m.fl. 2013, Love m.fl. 2017