FMSO_forebyggende i skolen

Ressurser

Under følger en oversikt over relevant litteratur og andre ressurser som sentrene og andre kan benytte seg av i arbeidet med det forebyggende arbeidet i skolen.

Nettressurser

Redd Barna. Tips til foresatte: https://www.reddbarna.no/5-foreldretips-om-kropp-og-grenser

RVTS. Undervisnings- og kursmateriell om traumer. «Traumenett»: https://www.traumenett.no/index.php

Sosial- og helsedirektoratet. En veileder for hjelpeapparatet ved seksuelle overgrep: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2003/0017/ddd/pdfv/286825-seksuelle_overgrep_mot_barn.pdf

Voksne for barn. Psykisk helse blant barn. https://www.vfb.no/

Redd Barna. «#Jeg er her». Undervisningsopplegg 5.-7. trinn: https://www.reddbarna.no/jegerher

RVTS. «SNAKKE». Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn: https://snakkemedbarn.no/

Salaby. «Jeg vet». Undervisningsressurs for barnehage og skole: https://www.jegvet.no/

Sex og Politikk. «Uke 6 - Mine og dine grenser»: https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/om-undervisningsmateriellet/

Inkluderende undervisning

Røthing, Åse. 2016. Normkritiske perspektiver og mangfoldskompetanse. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2016/normkritiske-perspektiver-og-mangfoldskompetanse/

RVTS. Film om krysskulturelle utfordringer: https://snakkemedbarn.no/laer-mer/forsta/risiko-i-minoritetsmiljoer/

Udir. 2015. Tilpasset opplæring og minoritetsspråklige elever. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/minoritetsspraklige/

Eksempler på informasjonstiltak

SMISO Vest-Finmark. Informasjon om undervisningsopplegget «Si det til noen»: https://www.altakrise.no/no/Undervisningstilbud.html

SMISO Troms. Informasjon om undervisningsopplegget: https://www.smiso.no/forebyggende-tiltak/

SMISO Sør-Trøndelag. Informasjon fra foreldremøte på kommunens/skolens nettside:  http://www.malvik.kommune.no/pp-presentasjon-fra-smiso-foreldremoete-for-2-og-5-trinn-.5945758.html

Redd Barna. Beredskapsplaner: https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/beredskapsplaner-handlingsplaner-og-veiledere

Jegvet.no. Informasjonsskriv til foresatte og skolen: https://www.jegvet.no/til-deg-som-jobber-med-barn

SMISO Rogaland. Infoskriv til foresatte: https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/556-ef4b2f23-8c10-43e5-97a0-ccb987fb8490.pdf

Filmer

Sinna Mann

Kortfilm om hemmeligheter som ikke bør være hemmelige: https://vimeo.com/ondemand/sinnamann

Trøbbel

Kortfilm om seksuelle overgrep (1987): https://www.youtube.com/watch?v=-U8dtaSjmNc

SMISO Hordaland

«Hemmeligheter»: https://www.youtube.com/watch?v=QikxqYSket4

Din Utvei

Filmer om overgrep, vold og hjelpetilbudene: https://dinutvei.no/video

Redd Barna

«Kroppen min eier jeg»: https://tv.nrk.no/serie/overgrep/sesong/2/episode/2/avspiller

RVTS

«Har du en vond hemmelighet?»: https://www.youtube.com/watch?v=JsLOmVazTsk