Om veilederne

Nok. har som mål at sentrene skal gi et likeverdig tilbud til alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. I den faglige plattformen står det at:

«Kjønn, legning, alderdom, funksjonsnivå, økonomi, språk, sosial, religiøs eller etnisk tilhørighet skal ikke være til hinder for at utsatte og pårørende skal få kjennskap til, eller benytte seg av tilbudet ved sentrene. (...) Sentrene skal tilpasse tilbudet både fysisk og digitalt, og i øvrig kommunikasjon for å gjøre det tilgjengelig for alle.»

Veilederne skal synliggjøre de respektive fagfeltene og støtte sentrene sitt arbeid for å tilby et likeverdig tilbud til alle, og skal bidra til sentrene sin kunnskap om hvilke forhold, barrierer og fordommer som kan medføre at noen opplever spesielle utfordringer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep eller å oppsøke hjelp.

Veilederne er forfattet av Nok. (tidl. Fmso), men følgende personer har sittet i referansegruppene:

 

Tilbud til flerkulturelle

Lillian Skevik, faglig veileder v/ Nok. Bergen

Amina Benattou, seniorkonsulent v/ Nok. Oslo

Astrid Eriksen, førsteamanuensis v/ Fakultet for helsevitenskap Oslomet

Parvin Kiamanesh, forsker v/ Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (Nkvts)

Ifrah Ciyow, sykepleier, forfatter og foredragsholder

 

Tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne

Laila A. Nøsen, veileder v/ Nok. Møre og Romsdal

Hilde Ringø Johansen, faglig veileder v/ Nok. Trondheim

Tonje Gundersen, forsker v/ Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova)

Cato Lie, seniorrådgiver i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Anette Remme, prosjektleder for «Seksuell helse» i Unge funksjonshemmede

Marte Oppedal Vale, interessepolitisk rådgiver i Hørselshemmedes landsforbund

 

Tilbud til alle kjønn

Bjørn Aasmoe, veileder v/ Smiso Troms

Ida Marie Kjellemo Myklestad, veileder v/ Nok. Gjøvik

Anders Zander Bellemann, veileder v/ Senter for seksuelt misbrukte menn (Ssmm)

Nanna Klingenberg, tiltaksleder i Rosa kompetanse (FRI)

Norman Anderssen, professor v/ Universitetet i Bergen

Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver i Reform - ressurssenter for menn

Jarle Holseter, daglig leder i Utsatt mann

Tove Smaadahl, daglig leder for Krisesentersekretariatet

 

Tilbud for barn under 18 år

Unni Marie Helgesen, veileder v/ Krise- og incestsenteret i Follo

Bente Eriksen Tøndel, faglig veileder v/ Nok. Trondheim

Ann Kirsti Gamst, veileder v/ Smiso Troms

Jon-Håkon Schultz, professor v/ Universitetet i Tromsø

Silje Vold, spesialrådgiver i Redd barna

John Are Jonassen, leder for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse

 

Forebyggende arbeid i skolen

Tonje C. Nilssen, veileder v/ Krise- og incestsenteret i Follo

Ina S. Vetrhus, rådgiver i Bufdir

Stine Nygård, rådgiver i Sex og Politikk

Pernille L. Baade, spesialrådgiver, RVTS Sør

Ann Kirsti Gamst, veileder v/ Smiso Troms

Marina Bjørnebo, veileder v/ Nok. Trondheim

Kjetil F. Ramborg, barnepsykolog, RVTS Øst

 

Sosiale tilbud

Trude Barstad, veileder v/ Nok. Oslo

Hilde H. Zeiner, forsker v/ Oslo Met

Lene Østby, forsker v/ VID vitenskapelig høgskole

Kjetil F. Ramborg, barnepsykolog, RVTS Øst

Elisabeth S. Huldal, veileder v/ Nok. Hamar

Trine Norevik, veileder v/ Nok. Bergen

Mary-Ann Oshaug, daglig leder v/ Smiso Vestfold

Merethe G. Hellen, rådgiver, psykologspesialist, RVTS Midt

 

Prosjektet er støttet av Sekretariatet for konfliktrådene, Kriminalitetsforebygging

Fullstendig kildeliste finnes i hver veileder

Skriv til oss her