Skjermbilde 2023-09-14 kl. 10.41.48

– Jo tidligere en klarer å forhindre at vold utøves og påfører skade, jo større er de potensielle gevinstene

En ny rapport fra Menon Economics om forebygging av vold i Follo viser at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av vold i kommunen er store, og at god forebygging kan være lønnsomt for fellesskapet.

Rapporten er bestilt av Krise- og incestsenteret i Follo, et av femten Nok.-sentre. Den tar utgangspunkt i Menon Economics rapport fra 2022 om samfunnskostnader av vold i nære relasjoner, som også innbefatter seksuelle overgrep. I rapporten presenteres Follo kommune spesielt, og forfatterene diskuterer hvorvidt og på hvilken måte senterets forebygging er samfunnsøkonomisk nyttig.

Senteret kan påvirke kostnadene

Menon Economics setter kostnadene på vold i nære relasjoner i Follo til 1,9 milliarder kroner, kostnader som er fordelt på økt ressursbruk, tap av effektivitet og tap av liv og helsemessig kvalitet.

I rapporten understrekes det at det er vanskelig å måle effekten av forebygging, blant annet fordi effektene tas ut på andre felt enn man setter inn ressursene på. Allikevel trekker de fram at måten senteret jobber forebyggende på, kan redusere en rekke kostnader i kommunen.

Dette gjelder særlig måten senteret samhandler med resten av kommunen, driver opplæring om vold og overgrep til lærere og helsepersonell og beskytter sårbare personer.

Senteret kan påvirke kostnadene ved vold i nære relasjoner på ulike måter – ved å redusere sannsynligheten for at vold oppstår, redusere sannsynlighet for at videre vold skjer og/eller redusere de negative konsekvensene som følge av vold. (Menon Economics 2023).

Les hele rapporten: Vold i nære relasjoner og forebygging i Follo

Ønsker mer sentral rolle

Forebygging av seksuelle overgrep er en viktig del av Nok.-sentrenes arbeid. Gjennom opplæring, samhandling med kommunene og tilbudet til utsatte på senteret, bidrar vi til at seksuelle overgrep blir forhindret.

I Nok. Norges forslag til regjeringens voldtektutvalg, ber vi om at sentrene får en mer sentral rolle som ressurs i kommunene. Les innspillet til Voldtektsutvalget her.

Skriv til oss her