ny.dixi.logo

Hold av datoen for Landskonferansen 2024

Kropp i traume er tema når Dixi Ressurssenter mot voldtekt og Nok. Norge arrangerer landkonferansen 23–24. mai 2024.

Et seksuelt overgrep er et traume som kan sette seg i kroppen. Hvordan oppdager man det, og hvordan kan man hjelpe den som er utsatt videre?

Det er blant annet dette vi skal snakket om på Landskonferansen 2024.

Landskonferansen er en årlig konferansen for hjelpeapparatet om seksuelle overgrep og seksuell folkehelse i Oslo.

Mer informasjon finnes på noklandskonferansen.no

Skriv til oss her