Ingen kan erstatte støttesenteret

Av Ingvild Hestad Torkelsen

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

FMSO skriver i dagens Dagsavisen at den foreslåtte prisjusteringen til sentrene i statsbudsjettet for 2019 ikke er nok hvis man skal klare å oppfylle målene i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 - 2021). Sentrene opplever en betydelig økning i antall henvendelser, og det trengs en reell satsing for å sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Les kronikken her.