Nettovergrep mot barn i Norge

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Unsplash

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nettovergrep er ikke lenger et nytt fenomen, men kunnskapen er fortsatt mangelfull. Vi vet fortsatt lite om hvordan seksuelle overgrep på nett foregår i Norge, og det finnes ingen dekkende oversikt over hvilken type nettovergrep og seksuelle krenkelser som barna utsettes for. En av konklusjonene til forfatterne er derimot at «kommunikasjon på nettet senker terskelen for å inngå i straffbar aktivitet for både barn og voksne».

 

Rapportering

Kripos melder at det er en stor vekst i antall tips som rapporteres til dem, om straffbar nettrelatert seksuell aktivitet i Norge. Ulovlige bilder og film utgjør 2/3 av tipsene. Straffbar chatting mellom barn-voksen og mellom voksne utgjør 1/3 av tipsene. Det er i hovedsak menn som begår nettovergrep, uavhengig av alder. De mest utsatte for seksuelle nettovergrep er unge jenter i tenårene, men gutter er også gjenstand for slik oppmerksomhet.

Barn varsler svært sjelden om seksuelle overgrep på nett fordi de oftest anser den seksuelle krenkelsen innenfor en intim og opplevd gjensidig nettrelasjon og fordi de tillegger seg selv ansvar, skyld og skam for at de har latt seg involvere på nettet (:20). Dette er en utfordring for politiet i dag og er tidligere påvist som en utfordring (SAFT, 2006, og NOVA rapport, 2007).

 

Politiet og tjenesteleverandører

Politiet (respondenten) beskriver gjennomgående at relasjonsutvikling mellom deltakere i overgrepsnettverk på nettet har betydning for eskalering og opprettholdelse av straffbar virksomhet, både gjennom opplæring av overgrepsmetodikk og inspirasjon til å begå overgrep. Flere utfordres til seksuelle overgrep mot egne barn.

Respondentene har en samlet oppfatning om at de som utnytter barn seksuelt via nettet også̊ filtrerer barns arenaer, som kor, barneidrett og friluftsliv der de har tilgang på barn. De velger arenaer ut fra hvor barn finnes, og de plukker de sårbare barna for å utnytte dem.

 

Politiet er meget bekymret for den utviklingen av nettrelatert seksuell utnytting av barn som har vist seg de siste årene og anser dette som et omfattende samfunnsproblem.

 

Politiet er samlet i sin oppfatning om at nettrelatert seksuell utnytting av barn gir grobunn for straffbare handlinger hos en ny gruppe gjerningspersoner. Nettet gir også̊ mulighet for kontakt med likesinnede og en holdnings- prosess mot normalisering av seksuell kontakt med barn.

Av tjenesteleverandører er Facebook, Movie Star Planet og slettmeg.no som er intervjuet.

Facebook og Movie Star har moderatorer som overvåker plattformen direkte og de har meldesystem som gjør at brukere kan opplyse om uønsket seksualisert virksomhet. Disse tjenestene har et system for at sikkerhetsteam vurderer sakene som meldes inn som uønsket og håndterer dette videre ift. sine retningslinjer. Straffbare forhold meldes til myndighetene. Uønsket atferd meldes til enkelt brukere og kan medføre utestengelse fra plattformen. Facebook og Movie Star Planet har begge erfaring med uønsket og straffbare forhold ved sine plattformer, både grooming, utpressing og deling av ulovlig materiale (:73). Respondentene reflekterer samtidig over at barn og unge skal kunne bruke nettet i takt med egen utvikling, som å innhente informasjon om og utforske kropp, seksualitet og intimitet.

Respondenten fra Movie Star Planet understreker at det er ekstremt viktig at lærere og sosialarbeidere skoleres innen feltet. De må vite hva som foregår på nettet. Foreldre kommer til lærere med spørsmål og ber om råd. Lærere og voksne som er nære barn må vite hvordan nettrelatert seksuell utnytting viser seg. Respondenten mener også at det er flere områder hvor det er behov for utvikling av kunnskap og kompetanse for å takle de utfordringene som nettrelaterte overgrep mot barn stiller de voksne overfor.

 

Status

Nettovergrep i Norge framstår med et omfang og innhold som er egnet til å skade. Nettovergrep er et samfunnsproblem. Det er behov for forskningsbasert kunnskap og igangsetting av riktige tiltak. Vi har ikke kunnskap om hvordan nettovergrepsfenomenet utvikler seg. Blir det mer nettovergrep? Er det sammenheng mellom bruk av straffbart seksualisert bildemateriale og risiko for å begå nettovergrep eller kontaktovergrep?

Forfatterne av rapporten mener at myndigheter og samfunnet er avhengig av at tjenesteleverandører forpliktes til en etisk og bevisst refleksjon om sin rolle som premissleverandør for nettaktivitet.

Les hele rapporten her.