Landskonferansen 2019

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/ Foto: Britannia Trondheim

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Hovedtema på årets konferanse er viktigheten av traumebevisst omsorg, og bevisshet om sammenhengen mellom mental (u-)helse og kroppens fysiske reaksjoner.

Høydepunkt fra de to dagene:

23. mai

• Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk: Eli Valås og Nina Osen, Nidaros DPS og Akuttseksjonen Østmarka

• Hvordan ivareta pårørende til barn og unge som er blitt utsatt for  seksuelle overgrep: Gro Mentzoni, Statens barnehus Trondheim

• Pårørenderollen - en fortelling om sårbarhet, avmakt og kampvilje: Margreth Olin, prisvinnende regissør, filmskaper og produsent. Gjennom klipp fra sine filmer vil Ohlin snakke om møter mellom den traumeutsatte, pårørende og hjelpeapparatet. Når det verste rammer og foreldre får en dobbeltrolle, man skal gi omsorg og trygghet på den ene siden, og delta i behandlingen gjennom å motivere og sette grenser på den andre siden. Olins fortelling handler også om familiehemmeligheter og løgner når den traumeutsatte og pårørende ikke er på lag.

24. mai

• The Body Boundary. Kunnskap om kroppslig påvirkning Sensorimotorisk psykoterapeut etter seksuelle overgrep - mobilisering og gestaltterapeut
av kroppens ressurser: Tony Buckley

• Å ta kroppen tilbake - bruk av mindfullness og yoga som hjelp etter traumer*: Merethe G. Hellen, RVTS

Les mer om programmet, og om påmelding og priser her.

Påmeldingsfrist 28. februar.

 

Vel møtt til en spennende, nyttig og svært hyggelig konferanse, i fantastiske lokaler!