Kan 2019 bli handlingens år?

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Jurica Koletic, Unsplash

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

2018 var året da en stor folkelig bevegelse klarte å holde overgrepsproblematikken på førstesideplass i media, og da store deler av samfunnet tok inn over seg omfanget og alvoret av seksuelle overgrep. Men henger egentlig politikerne våre med? Hvor er regjeringen?

Norge er et velferdsland i fredstid, der en stor del av befolkningen likevel har opplevd seksuelle overgrep. Men fortsatt mangler vi en reell satsing for å bekjempe dette omfattende folkehelseproblemet. Arbeidet med forebygging og rettssikkerheten til utsatte må styrkes. Det mangler ressurser både hos politi og overgrepsmottak, og i hjelpetilbudene til utsatte og pårørende. Det finnes ingen gode unnskyldninger for ikke å gjøre kampen mot seksuell vold til et politisk satsningsområde i Norge i 2019.

Regjeringen er i disse dager i forhandlinger om en ny regjeringsplattform med Krf. Her er vårt nyttårsønske til dem:

La 2019 bli handlingens år for å forebygge seksuelle overgrep, styrke rettssikkerheten, og å hjelpe personer som er utsatt. Som Denis Mukwege sa i sitt Nobelforedrag:

«Å handle riktig er ikke vanskelig. Det er et spørsmål om politisk vilje.»

 

Les hele innlegget her.