Ny faglig plattform!

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Den faglige plattformen for alle FMSO sine tilknyttede sentre er endelig tilgjengelig på nett!

Sentrene som er tilknyttet FMSO inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å sikre et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Sammen med lovverk og retningslinjer fra offentlige myndigheter skal den faglige plattformen bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Plattformen er bindende for alle sentrene som er tilknyttet FMSO.

Se hele plattformen her!