Ny Amnesty-rapport om voldtekt

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/ Foto: Soragrit Wongsa på Unsplash

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

I Amnesty sin nye rapport om voldtekt er 45 kvinner dybdeintervjuet om sitt møte med politiet. Rapporten omhandler voldtekt i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Representanter fra påtalemyndighetene, politiet, politidirektoratet, bistandsadvokater, forsvarsadvokater og forskere er også intervjuet.

 

Rapporten tydeliggjør problemet om hvordan myter og fordommer om voldtekt fremdeles eksisterer i rettssystemet, og generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs sier til VG at «Et av de mest alvorlige funnene er at det nærmest er straffefrihet for voldtekt i Norge i dag. Når vi vet omfanget av voldtekt, hvor det uten tvil er store mørketall, og ser på hvor vanskelig det er å dømmes for en voldtekt er det tydelig at rettssystemet vårt ikke fungerer optimalt».

 

Nøkkelfunnene i rapporten er at:

  • Voldtektsutsatte opplever en grunnleggende mangel på rettstrygghet
  • Lovverket i landene er ikke bygget på mangel på samtykke, tross krass kritikk fra FN.
  • Svakheter i den strafferettslige forfølgelsen av voldtekt resulterer i en faktisk straffefrihet.

 

Amnesty mener at Norge må jobbe for å få ned antall voldtekter og sørge for at alle voldtektsanmeldelser blir etterforsket på en grundig måte. Dette kan gjøres gjennom å gi økte ressurser til politiet, øke kompetansen hos politi, påtalemyndigheten, dommere og andre som jobber med voldtektsutsatte, og ved å få en samtykkelov inn i lovverket. En samtykkelov vil fastslå at sex uten samtykke er voldtekt, i tråd med menneskerettighetene.

 

Her kan du lese mer om hvordan Amnesty jobber.