Stadig flere brukere av SMISO i 2018

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Ill.: Bufdir

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Det er en klar økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi. Det viser tall som Sentio har innhentet på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I alt var det 37 000 brukerhenvendelser ved de 24 sentrene i Norge i 2018, og 3 712 personer som fikk hjelp. Over halvparten av de utsatte var nye brukere i 2018.

 

De som er utsatt for overgrep fra foreldre eller annen nær familie er fortsatt den største brukergruppen, men tallene viser at denne gruppen har hatt en reduksjon på 25 prosent fra 2009 til 2018. Samtidig har andelen som er utsatt for overgrep fra en venn eller bekjent, økt med 20 prosent de siste årene. Det var flere nye brukere blant de yngste, mens mange av de eldre brukerne hadde benyttet senteret over flere år.

 

Vi mener det er en styrke at sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir et tilbud til en variert brukergruppe. Det understreker viktigheten av at tilbudet tilrettelegges individuelt etter brukernes behov, sier direktør i Bufdir Mari Trommald i en pressemelding.

 

Mellom 2013 og 2018 har antallet brukere av sentrene mot incest og seksuelle overgrep og Dixi ressurssenter mot voldtekt økt med 37 %. Denne veksten utgjøres hovedsaklig av brukere som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep, men også antallet pårørende som bruker sentrene har økt.

 

Les mer:

Samlesiden for 2018-statistikken

Om SMISO

Finn ditt nærmeste senter.