Høring i Familie- og kulturkomiteen

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Stortinget

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

24. oktober var Fmso på høring vedrørende statsbudsjettet for 2020. Her ba vi komiteen om å satse mer på Smiso, og dermed på nåtiden og fremtiden for personer som er utsatt for seksuelle overgrep. Det finnes hjelp, og en vei videre.

I forordet til regjeringens handlingsplan mot voldtekt står det at: «(...) når voldtekten først har skjedd er det ingen tiltak i det offentlige som fullt ut kan rette dette opp.»

Dette er en alvorlig dom å gi til de mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep, når vi vet at utsatte får god hjelp gjennom offentlige tiltak. Det er ingen tiltak kan ta bort opplevelsen eller endre fortiden, men man kan gjøre noe med nåtiden og fremtiden.

Hjernen vår endrer seg gjennom hele livet, og fagfolk er i dag enige om at utsatte for seksuelle overgrep kan få gode liv igjen. Det vi har av hjerneforskning og traumekunnskap i dag, viser at traumeutsatte kan bli bedre gjennom et helhetlig arbeid. Det handler om å skape trygghet, jobbe relasjonelt og å legge til rette for en positiv utvikling. Det er dette Smiso gjør, og derfor må statsbudsjettet for neste år styrke og ivareta sentrene bedre enn det gjør i dag.

Fmso har en nullvisjon: «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Men så lenge seksuelle overgrep fortsetter å skje, har vi som samfunn en forpliktelse til å hjelpe alle som er utsatt.

Her kan du lese notatet vi sendte inn i forbindelse med høringen.