Åpenhet om seksuelle overgrep

"Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til "
(bufdir.no 2015).

Seksuelle overgrep kan skje uavhengig av alder, relasjoner og kjønn på overgriper og utsatt, og overfor barn kan overgrepet ofte være begått av en tillitsperson. Seksuelle overgrep kan også skje uavhengig av fysisk nærhet til overgriperen, for eksempel gjennom nettrelaterte overgrep.

 

Nok. legger vekt på åpenhet om seksuelle overgrep, og å bryte ned tabuer knyttet til det å være utsatt for seksuelle overgrep.

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.