Finn et senter

Utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende kan få gratis hjelp og veiledning ved et Nok.- eller Smiso-senter. Sentrene bidrar også med kompetanseoverføring til øvrige hjelpetjenester, skole og utdanning.

Her finner du en oversikt over alle de 21 sentrene mot seksuelle overgrep i Norge.

Filter by