Finn et Nok.-senter

Utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende kan få gratis hjelp og veiledning ved et Nok.- eller Smiso-senter. Sentrene bidrar også med kompetanseoverføring til øvrige hjelpetjenester, skole og utdanning.

Under finner du en oversikt over alle sentrene mot seksuelle overgrep i Norge.

Les mer Nok.-sentrene her.

Du kan også kontakte døgnåpne hjelpetelefoner:

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000
Vold- og overgrepslinjen: 116006
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller 116111.no

Filter by