Ingen skal bli utsatt for
seksuelle overgrep

Paraply

Nok. Norge

Vi jobber for likeverdige lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_mobil
Paraply

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Aktuelt

«Den største kostnaden bæres av de som er utsatt for volden»

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 1. mars 2023

Menon Economics overrakte i dag rapporten «Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar» til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Rapporten er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer

Ny omfangsundersøkelse om vold og overgrep

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 28. februar 2023

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold. Det viser den nye omfangsundersøkelsen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Les mer

Trygg på trening i Stortingets spørretime

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 23. februar 2023

Silje Hjemdal (Frp) brukte Stortingets spørretime til å etterlyse mer midler til forebyggende arbeid i dretten.

Les mer

Sammen finner vi veien videre.

Foto: Unsplash/ Joseph Pearson

Skriv til oss her

© Nok. Norge -  Bardus Design