Ingen skal bli utsatt for
seksuelle overgrep

Paraply

Nok. Norge

Vi jobber for likeverdige lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_mobil
Paraply

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Aktuelt

Trygg på trening i Stortingets spørretime

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 23. februar 2023

Silje Hjemdal (Frp) brukte Stortingets spørretime til å etterlyse mer midler til forebyggende arbeid i dretten.

Les mer

Ny voldtektskommisjon

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 22. februar 2023

17. februar satte Regjeringen ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt.

Les mer

Invitasjon til jubileumsvisning!

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 20. januar 2023

Nok. inviterer til visning av dokumentaren «Alt det jeg er» på Saga kino den 9. februar kl. 16.00.

Les mer

Sammen finner vi veien videre.

Foto: Unsplash/ Joseph Pearson

Skriv til oss her

© Nok. Norge -  Bardus Design