Fremmedspraklig

Forslag til tiltak

Under følger forslag til tiltak sentrene kan implementere for et mer likeverdig tilbud. Tiltakene er delt inn i tre kategorier: