Ingen skal bli utsatt for
seksuelle overgrep

Paraply

Nok. Norge

Vi jobber for likeverdige lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og pårørende over hele landet, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh_mobil
Paraply

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Og hva er god seksuell folke­skikk? Vi har laget  pod­kast for å komme nærmere en seksu­alitetens «skikk og bruk».

Aktuelt

nullovergrep.no

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 2. mars 2022

Nok. Norge har fått enda en nettside!

Les mer

Aldri før har så mange tatt kontakt med Nok.-sentrene

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 8. juni 2021

Antall henvendelser til sentre mot incest og seksuelle overgrep (Smiso/Nok.) i 2020 er det høyeste noen gang registrert.

Les mer

Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep i Rogaland?

Av Ingvild Hestad Torkelsen | 31. mai 2021

Nok. Sør-Vest og Nok. Norge oppfordrer kommunene i Rogaland til å vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep.

Les mer

Sammen
finner vi
veien
videre.

Foto: Unsplash/ Joseph Pearson

Skriv til oss her

© Nok. Norge -  Bardus Design