emma-simpson-mNGaaLeWEp0-unsplash

Skuffende opptrappingsplan

- Opptrappingsplanen sier litt om mye, og regjeringen forplikter verken seg selv eller kommunene med denne planen, sier daglig leder i Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen.

Onsdag 20. desember kom den etterlengtede opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

Planen er omfattende, men mange aktører på feltet er skuffet over manglende forpliktelser fra regjeringen. Dette gjelder også Nok. Norge.

– Vi er skuffet fordi regjeringen har gitt uttrykk for at dette er noe de ønsker å satse på. Når planen kommer noen dager før jul og midlene i hovedsak er satt av til politi og barnehus, viser den at regjeringen ikke har ordentlige vyer for feltet, sier daglig leder i Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen.

Kommunale handlingsplaner og mer likeverdige hjelpetilbud er de viktigste tingene som mangler finansering.

– Barn og unge etterspør et bedre og mer likeverdig hjelpeapparat etter å ha opplevd seksuelle overgrep. Politiet gjør en viktig jobb for å hindre nye overgrep, men er ikke en del av hjelpeapparatet. I innspillsrunden til planen foreslo vi at sentrene for seksuelle overgrep kunne ta i mot barn sammen med pårørende, som et støttetilbud. Ved å styrke sentrenes barnefaglige kompetanse gjennom en tilskuddsordning, kunne vi ha bidratt til et mer robust hjelpetilbud til barn og unge som har opplevd overgrep, avslutter Torkelsen.

Skriv til oss her