NokNorge-20231108-Foto-Knut-Neerland-2497-1

Godt nytt år!

Nå som kalenderen viser 2024, vil vi i Nok. Norge benytte anledningen til å hilse til alle vi har møtt og samarbeidet med i 2023, og takke for innsatsen!

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem, og rapporter i 2023 har dessverre vist oss at dette er økende, og særlig blant unge mennesker. Samtidig ser vi at det mangler en helhetlig strategi for å forebygge overgrep. Forebygging skjer gjennom å gi utsatte god hjelp på Nok.-sentrene, men også gjennom å gi god kunnskap om grensesetting og seksualitet på helsestasjonen, i barnehagen, i skolen og ved institusjonene vi møter gjennom livet. Vi vil jobbe for å få seksuelle overgrep høyere opp på lista over saker i valget 2025! 

På Nok.-sentrene tar vi mot og gir hjelp til selvhjelp til rett under 3000 brukere og pårørende årlig, men vi vet det er flere som kunne fått hjelp. Vi ser også at ansatte i kommunene trenger hjelp i saker der de møter på overgrep.

Vårt nyttårsønske for 2024 er at vi får styrket sentrene gjennom å gjøre hjelpen vi gir mer tilgjengelig på flere steder og bedre rustet til å ta imot og hjelpe flere. 

Vi håper vi sees på Landskonferansen i Oslo i mai, og ønsker alle et godt nytt år!

– Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok. Norge

Skriv til oss her