FMSO_veil alle kjønn

Forslag til tiltak

Under følger forslag til tiltak sentrene kan implementere for et mer likeverdig tilbud for alle kjønn. Vi har delt tiltakene inn i fire kategorier:

Informasjonsmateriell og nettsider

Kompetanseheving

Utadrettet virksomhet

Retningslinjer for gruppetilbud