FMSO_veil alle kjønn

Særskilte utfordringer for LHBTIQ- personer

Mange LHBTIQ-personer opplever særskilte barrierer i prosessen med å søke hjelp og i møte med hjelpeapparatet som heterofile cispersoner ikke blir utsatt for.

Fotnoter

  1. Bufdir 2018a
  2. Bufdir 2018a
  3. Fjær m.fl. 2013, Brown og Herman 2015
  4. Eggebø m.fl. 2018
  5. Brown og Herman 2015, Folkhälsomyndigheten 2015, James m.fl. 2016.
  6. Folkhälsomyndigheten 2015