Skjermbilde 2023-02-28 kl. 15.24.44

Ny omfangsundersøkelse om vold og overgrep

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold. Det viser den nye omfangsundersøkelsen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Funnene som ble presentert på dagens rapportlansering viser at vold og overgrep fremdeles er et alvorlig samfunnsproblem i Norge og at vold i nære relasjoner og alvorlige seksuelle overgrep ser ut til å øke. Kvinner er særlig utsatt for alvorlig vold i nære relasjoner og seksuell vold. Menn er mer utsatt for fysisk vold enn kvinner.

Undersøkelsen er den andre i sitt slag, og kommer ni år etter den første. I løpet av disse årene har rapporten avdekket følgende endringer:

  • En dobling i antall kvinner under 29 år som sier at de har blitt voldtatt
  • Antall kvinner som sier de har blitt voldtatt øker i alle aldersgrupper
  • Kun én av ti oppsøkte helsehjelp etter voldtekten
  • Kun fire prosent av voldtekts- og overgrepsutsatte opplevde at gjerningspersonen ble dømt

"Jevnt over peker funnene på en nokså stor utbredelse av alvorlige seksuelle overgrep, der særlig mange kvinner rammes".

Mer av det som virker

"Det er nedslående at 22 prosent av norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt, og ikke minst at 50 % er under 18 når de blir utsatt for voldtekt første gang. Vi vet at det å være utsatt for overgrep er en risikofaktor for at det skjer igjen. Vi sier det vi har sagt før: vi må gjøre mer av det vi vet virker", sier daglig leder i Nok. Norge Ingvild Hestad Torkelsen.

"Rapporten peker på behovet for mer forebygging. I tillegg vil jeg løfte frem gode og tilgjengelige helsesykepleiere i skolen og å styrke allerede eksisterende lavterskeltilbud som viktige tiltak", avslutter hun.

Mer om rapporten på NKVTS sine sider.

Skriv til oss her