Innspillsmøte om ny opptrappingsplan

Daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen

Denne uken arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet innspillsmøte i forbindelse med opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) ledet møtet.

Les mer

Ny omfangsundersøkelse om vold og overgrep

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold. Det viser den nye omfangsundersøkelsen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Les mer

Ny voldtektskommisjon

17. februar satte Regjeringen ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt.

Les mer