Bilde av forsiden til SV sitt alternative budsjett for 2023.

Mer penger til Nok.-sentrene i SV sitt budsjett

SV la i dag frem sitt alternative statsbudsjett for 2023. Her foreslås en økning på 5 millioner kroner til lavterskelsentrene mot seksuelle overgrep.

Nok. Norge er svært glade for denne økningen, som har stor betydning for sentrene.

Etter regjeringens fremlegging av statsbudsjettet, spurte vi i et innlegg i Klassekampen om det lave tilskuddet til incest- og voldtektssentrene skyldtes en misforståelse. I dag var det derfor gledelig å lese at SV ønsker en "Kamp mot voldtekt, vold og overgrep" fordi

"Det er et alvorlig samfunnsproblem at mange mennesker lever med vold, overgrep og trusler. I dette budsjettet sikrer SV tiltak mot vold og overgrep og styrker støtteapparatet for voldsutsatte. SV vil styrke og sikre finansieringen av krisesentrene. For mange blir utsatt for voldtekt og overgrep uten at politiet oppklarer sakene. Vi trenger et taktskifte i påtale og etterforskningen av slike saker, gjennom øremerkede ressurser til politiet, samt en styrking av Statens barnehus. Gjennom økt støtte til organisasjoner og fagmiljøer vil vi jobbe for å bekjempe alle former for vold og overgrep, og støtte kampen mot negativ sosial kontroll.

Dette er vi helt enige i, og det er bra at flere av postene på dette feltet styrkes.

Det alternative budsjettet kan leses i sin helhet her.

Skriv til oss her