Daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen

Tidlig hjelp er viktig

Vi håper den foreslåtte nedskaleringen av Nok.-sentrene i statsbudsjettet skyldes en misforståelse som SV kan være med å rette opp i sitt alternative budsjett.

Regjeringen har vært tydelig på det er nødvendig med harde prioriteringer i statsbudsjettet for 2023, men at forebygging av psykiske lidelser og rus etter formålet skal styrkes. Derfor er vi overrasket og bekymret over at tilbudet til utsatte for seksuelle overgrep ikke er prioritert i budsjettforslaget som er lagt frem. Vi håper SV endrer dette i sitt alternative budsjett.

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem og en risikofaktor for psykisk sykdom.

Likevel er det ikke noen automatikk i at man får psykisk helsehjelp når man er utsatt. I Norge har vi 21 lavterskelsentre som hjelper utsatte og pårørende for seksuelle overgrep. Tilbudet er gratis og har ikke  krav om henvisning. Denne hjelpen får man ikke et annet sted hvis man er utsatt for seksuelle overgrep. 

Tidlig hjelp er viktig for å forebygge at de helsemessige konsekvensene av overgrep blir kroniske. Det kan også være med på å hindre fremtidige overgrep da personer som er utsatt har større sjanse for å bli utsatt på ny.

Sentrene har gjennom mange år opplevd økt pågang og ressursene er allerede presset. De har en sårbar finansieringsordning og flere må ty til ventelister og prioritere bort det forebyggende arbeidet i kommunene. De siste årene har også to sentre blitt lagt ned

I det foreslåtte statsbudsjettet er det lagt inn en økning på 2,64 % for sentrene. Dette er i realiteten en svekkelse av driften sett i forhold til prisstigning og økt pågang. Det er alvorlig når vi vet at usikre tider gir forhøyet risiko for psykiske lidelser.

Det er et uttalt politisk mål at sentrene skal gi et likeverdig tilbud over hele landet, og regjeringen ønsker å styrke forebyggingen av psykiske lidelser. I tråd med dette bør de også styrke landets lavterskelsentre for utsatte for seksuelle overgrep. Det er samfunnsøkonomisk smart å forebygge, men viktigst av alt – det gir bedre helse for den det gjelder.

Vi håper forslaget i statsbudsjettet skyldes en misforståelse som SV kan være med å rette opp i sitt alternative budsjett.

Skriv til oss her