Reg.gr.voldtektutvalg

Nok. i Voldtektsutvalget

Referansegruppen til Voldtektsutvalget hadde sitt første møte på Lysebu i Oslo 13. april.

Nok. har tidligere skrevet at Regjeringen har satt ned et voldtektsutvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget har nedsatt en referansegruppe med medlemmer fra brukergrupper, frivillige organisasjoner og personer med minoritets- og urfolksbakgrunn. Nok. Norge er svært glade for å være med i denne gruppen. 

13. april hadde referansegruppen sitt første møte. Her fikk alle anledning til å komme med innspill om hva utvalget bør prioritere i det videre arbeidet med utredningen. 

Målet med utredningen er å styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe voldtekt og bidra til at utsatte får et tilpasset og helhetlig tilbud om bistand og oppfølging. Utredningen skal ha et gjennomgående kjønnsperspektiv. Mer om mandatet kan leses på Voldtektsutvalget sine sider.

På bildet ser dere deler av referansegruppen: Lene Sivertsen fra Smiso Troms, Rannveig Kvifte-Andresen fra Dixi ressurssenter mot voldtekt, Ane Fosssum fra Krisesentersekretariatet, Petrine Iversen fra Juridisk rådgivning for kvinner JURK og daglig leder i Nok. Norge Ingvild Hestad Torkelsen. 

Utover disse består referansegruppen av: 

– Aina Madelén Nordsletta Aslaksen, Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)
– Linda Noor, Minotenk
– Ingrid Thunem, Unge Funksjonshemmede
– Ina Hauk, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)
– Thea-Caroline Zwahlen, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)
– Geir Borgen, Dinutvei.no
– Khansa Ali, MiRA-Senteret
– Eli Beenfeldt, Norske Kvinners Sanitetsforening
– Patricia Kaatee, Amnesty International Norge
– Mali Storbækken, Reform – ressurssenter for menn

Utvalget ledes av Ole Henrik Augestad (Kommuneoverlege i Sandefjord kommune, og medisinsk ansvarlig ved Overgrepsmottaket i Vestfold). De andre utvalgsmedlemmene er Ragnhild Helene Hennum (Dekan, det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo), Ståle Luther (Politiinspektør, Troms politidistrikt), Unni Sandøy (Førstestatsadvokat/embetsleder, Den høyere påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter) og Carolina Øverlien (Forsker I, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og professor i socialt arbete, Stockholm universitet). Her kan du lese mer om medlemmene av utvalget.

NOUen skal levers i løpet av januar 2024.

Skriv til oss her