georg-eiermann-D-rfdUWcMkk-unsplash

– Mangfoldsperspektivet til Voldtektsutvalget vil kunne styrke tilbudet til utsatte

Det er 14 år siden det ble gjort en gjennomgang av voldtektsfeltet sist. Nå har Nok. Norge har levert innspill til Voldtektutvalgets NOU.

Utvalgets arbeid skal resultere i en utredning som kommer neste år. Utvalget skal ifølge mandatet drøfte årsakene til voldtekt og hvorfor få anmelder voldtekt. I tillegg skal det foreslå tiltak for forebygging og akutt og mer langsiktig hjelpetilbud. Både drøftingen og tiltakene skal ha et mangfoldsperspektiv.

Nok. Norge, Dixi ressurssenter mot voldtekt og Smiso Troms i sitter i referansegruppa til utvalget. I tillegg har Nok. Norge levert et skriftlig innspill.

Les det skriftlige innspillet til Nok. Norge her.

– Voldtektsutvalgets mandat er veldig bredt, men vi mener at det viktigste er at utvalget skal se på grupper som i dag ikke oppsøker hjelp. Nok. Norge har bidratt med noen perspektiv på dette i vårt innspill, og også forslag om konkrete tiltak for disse gruppene, forteller Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok. Norge.

I NOVAs rapport om hjelpesøking hos innvandrerbefolkningen fra 2021 beskrives språkkunnskap som en hindring i hjelpetilbudene for dem som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

– Et tiltak som vil ha stor effekt, er å styrke tolketjenesten gjennom å gi opplæring om vold og overgrep. Vi trenger at hjelpetilbudene bruker profesjonelle tolker med god forståelse av hva seksuelle overgrep gjør med den som er utsatt, sier Hestad Torkelsen.

Nok.-sentrene tar i mot og hjelper over 2800 personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende hvert år. Allikevel ser man på statistikken at minoritetsbefolkningen er vanskeligere å nå ut til.

– Vi ser at om Voldtektsutvalget får ivaretatt mangfoldsperspektivet i sin NOU og foreslått gode tiltak, vil dette kunne og være med å styrke tilbudet ved Nok.-sentrene, sier Hestad Torkelsen.

Nok. Norge har i sitt innspill også foreslått konkrete tiltak som kan være med å styrke lavterskeltilbudet til overgrepsutsatte generelt.

– Vi ønsker i tillegg å understreke at forebygging gjennom kunnskap om egen seksualitet, når det kommer til alle grupper i samfunnet, skjer gjennom hele livet – i barnehage, skole og når man er voksen, sier Hestad Torkelsen.

Skriv til oss her