Foto: Modum bad

Ellen Jepsen er nytt styremedlem i Nok. Norge

Vi i Nok. Norge er glad for å kunne få inn en fagperson av det kaliberet som Ellen Jepsen er inn i styret vårt.

Ellen Jepsen er utdannet lege fra Danmark, og spesialist i psykiatri. Hun har jobbet som overlege på traumeavdelingen på Modum Bad siden 2002. Hennes engasjement var tidlig for voksne som slet med senvirkninger etter seksuelle overgrep under oppveksten, i dag er pasientgrunnlaget voksne som har tidlige relasjonelle traumer, herunder mange typer overgrep.

Hun har vært med å påvise at dissosiasjon i betydelig grad var å finne hos en ikke liten del av disse pasientene, noe som også var fokus i hennes PhD-arbeid. Her fant hun at dissosiasjon hadde hemmende effekt på fremgangen hos pasientene til sammenligning med de som ikke hadde omfattende grad av dissosiasjon. Modum bad har gjennom årene jobbet for å bedre behandlingstilbudet for pasientene, ikke minst dem med svært høyt lidelsestrykk og grad av dissosiasjon.

Hun har samarbeidet med Bethany Brand (USA) og Ruth Lanius (Canada) rundt implementering av og studie knyttet til programmet «Finding Solid Ground». Hun sto i spissen for oversettelsen av verktøyet «SCID-D-intervjuet. Kartlegging av dissosiasjon i terapi, rettsmedisin og forskning» til norsk i 2023. Hun er også medlem av styret for European Society of Trauma and Dissociation (ESTD), og leder av den vitenskapelige komiteen knyttet til ESTD.

Skriv til oss her