Skjermbilde 2024-05-31 kl. 12.12.19

Ny informasjonsfilm: Hva er Nok.-sentrene?

Nok.-sentrene finnes femten steder i landet og tar i mot flere tusen utsatte årlig. Vi inngår driftsavtaler med kommuner for å kunne ta i mot og hjelpe utsatte. Nå ønsker vi flere kommuner med på laget.

Nok.-sentrene er ressursentrene mot seksuelle overgrep. Tilbudet vårt til utsatte og pårørende skal være et supplement til annen hjelp, og samarbeid med andre tjenester i kommunene er helt sentralt for oss. Med erfaringen og kompetansen om overgrep og traumer vi har bygget opp over tid, er vi en god kilde og støtte i spørsmål om overgrep.

De femten Nok.-sentrene har driftsavtaler med rundt 200 kommuner og ønsker å få flere.

I den nye filmen forteller to daglige ledere og en rekke samarbeidspartnerne om arbeidet på senteret og erfaringene deres fra samarbeidet med senteret.

Filmen er produsert av Jørgen Nordby i Film Bare, i samarbeid med Nok. Norge.

Skriv til oss her